QA

Những câu hỏi thường gặp

Link: QA.Vietnamist.com

Vietnamist.com có thu phí không?

Chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào của thành viên mà sẽ hoàn toàn dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện của những thành viên ưu tú đã thành đạt thông qua DonationCV.com. Nếu chúng tôi có giúp được gì cho bạn thì hãy ủng hộ chúng tôi một khoản tiền tùy tâm để duy trì vĩnh viễn các tên miền đã cấp cho bạn tại cupVN.com

Mọi khoản tiền ủng hộ của bạn thông qua DonationCV.com sẽ luôn được đăng công khai và lưu trữ vĩnh viễn trên trang Hồ sơ tài trợ của bạn YourCVname.donationCV.com

Vì sao chúng tôi bị giới hạn số lượng website có thể tạo mỗi tuần?

Vui lòng xem giải thích tại limit.Vietnamist.com

Tôi có thể tạo website trên server riêng với các tên miền của Vietnamist.com không?

Để tránh các thành viên xấu lạm dụng các tên miền của Vietnamist.com để tạo các website chứa mã độc lừa đảo mọi người, hiện tại chúng tôi chỉ trỏ các tên miền của Vietnamist.com về một trang Google sites mà bạn đang có hoặc tạo giúp bạn một trang Google sites mới và chuyển quyền sở hữu trang đó cho tài khoản Gmail của bạn. Bạn không thể tự tạo một website trên server riêng bằng các tên miền của Vietnamist.com. 

Vui lòng xem chi tiết tại Limit.Vietnamist.com

Hướng dẫn cách cài đặt cách nhận Email từ nhóm groups.vietnamist.com

Khi đã được admin thêm vào một nhóm Groups.Vietnamist.com, để tránh bị làm phiền từ việc nhận quá nhiều Email của nhóm thì bạn không nên rời khỏi nhóm mà nên thiết lập chế độ cài đặt cách nhận Email từ nhóm theo hướng dẫn tại đây: