Vì sao ban quản trị Vietnamist.com cần ẩn danh tuyệt đối?

Để ban quản trị không bị các thành viên mua chuộc hoặc đe dọa khi cấp phát và thu hồi các tên miền danh hiệu thì các thành viên trong ban quản trị Vietnamist.com sẽ ẩn danh tuyệt đối. 

Đó chính là lý do chúng tôi không dùng số điện thoại, không có trụ sở, và hiện tại chúng tôi cũng không hoạt động trên các mạng xã hội.

Cách duy nhất bạn có thể liên lạc với chúng tôi đó là bấm vào nút gửi liên hệ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn bằng Email @vietnamist.com.