Groups

Các cộng đồng trong Vietnamist.com

Link: G.Vietnamist.com

Cách tham gia vào một nhóm trong Vietnamist.com

Các nhóm của Vietnamist.com hoạt động trên nền tảng nào?

Tất cả các nhóm của Vietnamist.com chỉ hoạt động trên Google groups nên mỗi nhóm sẽ có tên nhóm là một Email group dạng domain@vietnamist.com trong đó domain là tên miền của nhóm. Ví dụ: UAH.designer.vn@vietnamist.com là nhóm của cộng đồng UAH.designer.vn

Các nhóm chung

Tất cả những ai có tài khoản Google đều có thể tham gia vào nhóm sub@vietnamist.com để theo dõi các thông báo mới nhất của Vietnamist.com. 

Chỉ những thành viên đã có CVname.com mới được admin thêm vào nhóm all@vietnamist.com dành tất cả thành viên của Vietnamist.com

Các nhóm kín của thành viên theo tên miền danh hiệu cupVN.com

Nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu domain.vn tại cupVN.com thì bạn sẽ được admin thêm vào nhóm tương ứng có Email nhóm domain.vn.g.vietnamist.com với Email nhóm là domain.vn@vietnamist.com. Ví dụ:

Đây là các nhóm kín chỉ dành cho các thành viên đã có tên miền danh hiệu của cupVN.com. Các thành viên có thể đăng bài và thảo luận trong nhóm. 

Các nhóm công khai để theo dõi tin tức

Nếu trang có link tắt tại đầu trang là sub.domain.vn và trên trang có nút TRUY CẬP NHÓM thì nhóm của trang luôn có tên miền là: sub.domain.vn.g.Vietnamist.com và Email của nhóm luôn là sub.domain.vn@vietnamist.com 

Ví dụ: nhóm của trang AI.zine.vnAI.zine.vn.g.Vietnamist.com và Email của nhóm luôn AI.zine.vn@vietnamist.com 

Bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể tham gia nhóm để nhận Email từ nhóm nhưng không thể đăng bài và không thể thảo luận. Chỉ những thành viên có đủ uy tín mới được Ban quản trị cho phép thảo luận trong nhóm. 

Cách cài đặt cách nhận Email từ nhóm

Khi đã được admin thêm vào một nhóm Groups.Vietnamist.com, để tránh bị làm phiền từ việc nhận quá nhiều Email của nhóm thì bạn không nên rời khỏi nhóm mà nên thiết lập chế độ cài đặt cách nhận Email từ nhóm theo hướng dẫn tại đây:

Cách chia sẻ tài liệu cho thành viên trong nhóm

Bạn chỉ có thể chia sẻ các tài liệu trong Google drive cho các nhóm thành viên của Vietnamist.com bằng cách chia sẻ cho Email của nhóm thành viên đó. Ví dụ: nếu bạn muốn chia sẻ một tài liệu trong Google drive cho cộng đồng designer.vn thì hãy thêm Email designer.vn@vietnamist.com vào tài liệu mà bạn muốn chia sẻ. 

Lưu ý

Nếu bạn không được đăng bài trong nhóm mà bạn đang chia sẻ thì bạn không nên chọn tính năng "Gửi Email thông báo cho các thành viên này" khi bạn chia sẻ bởi vì mặc dù việc chia sẻ của bạn đã thành công nhưng bạn vẫn nhận được một Email thông báo việc gửi Email vào nhóm thất bại. 

Cách thảo luận trong nhóm

Hiện tại Vietnamist.com chưa cho phép thành viên thảo luận trong các nhóm vì chúng tôi chưa có đủ lực lượng quản trị viên để quản trị các nhóm. Vui lòng đăng ký theo dõi thông báo mới nhất tại sub.Vietnamist.com.  

Danh sách các nhóm

Danh sách các nhóm kín chỉ dành cho thành viên

Danh sách các nhóm công khai dành cho mọi người

Các nhóm về tin tức

AI.zine.vn.g.vietnamist.com với Email nhóm AI.zine.vn@vietnamist.com 

Các nhóm về việc làm

Jobboard.vn

Các nhóm về khóa học

Lesson.vn

Các nhóm về thương mại

exch.vn 

Các nhóm tìm mentor - mentee

Alumni.vn