About us

Giới thiệu về Vietnamist.com và các dự án lõi

Link: About.Vietnamist.com / core.Vietnamist.com

Giới thiệu về Vietnamist.com

Vì sao chúng tôi tạo ra Vietnamist.com?

Nếu xem thế giới này như một trò chơi nhập vai thì trò chơi này đang trong giai đoạn nâng cấp lên phiên bản mới (thời đại mới) để bổ sung thêm một nhân vật mới tên là AI và kèm theo vô vàn thay đổi khác. Điều đó khiến cho bất kỳ cá nhân và tổ chức nào không thể 'nâng cấp' lên 'phiên bản mới' sẽ bị thanh lọc khi 'phiên bản cũ' hết hạn, trong đó có chúng tôi

Vì vậy, để nâng cấp lên 'phiên bản mới', chúng tôi đã cùng nhau tạo ra Vietnamist.com để tuyển chọn lại những thành viên có khả năng thích nghi với 'phiên bản mới' và gọi họ bằng một tên miền là Vietnamist.com thay cho cách gọi kiểu cũ (Vietnamist).

Nếu bạn đã từng là một thành viên trong 'phiên bản cũ' của chúng tôi thì hãy đăng ký vào Vietnamist.com để được cấp các thẻ thành viên trong 'phiên bản mới' của chúng tôi, đó là các tên miền danh hiệu tại cupVN.com dành cho những Vietnamist.com có khả năng học tập suốt đời để thích nghi với thời đại mới. 

Cách tuyển chọn thành viên trong Vietnamist.com

Bước 1: Đăng ký

Đăng ký ghi danh tại Register.CVname.com để được chuyển Họ Tên kiểu cũ (Your Name) thành một tên miền duy nhất luôn tồn tại vĩnh viễn là YourCVname.cvname.com. Mọi tên miền danh hiệu của bạn trên cupVN.com đều được cấp theo miền phụ là YourCVname.domain.vn

Bước 2: Thể hiện năng lực để được bình chọn trên YourCVname.voteCV.com

Sau khi bạn thể hiện năng lực trên trang YourCVname.minorCV.com, hãy đăng ký trở thành thành viên chính tại Register.mainCV.com để được tạo một website hồ sơ chính là YourCVname.mainCV.com giúp bạn thể hiện năng lực bản thân. 

Bạn có thể đăng ký xuất bản các website trên VNpub.comVNadd.com để thể hiện các dự án của mình. Ngoài ra, bạn cũng nên thể hiện khả năng học tập suốt đời tại Lducation.com để được các thành viên khác bình chọn những chiếc cupVN.com trên YourCVname.voteCV.com

Bước 3: Đăng ký các tên miền danh hiệu tại cupVN.com

Khi đã có đủ số phiếu bình chọn trên YourCVname.voteCV.com, hãy đăng ký cấp các tên miền danh hiệu sau:

Ví dụ:

Tương tự như vậy cho hàng trăm tên miền danh hiệu khác tại cupVN.com cho cả cá nhân và tổ chức như Engineer.vn, Architect.vn, Student.vn, Lecturer.vn, Bachelor.vn...

Lưu ý: Nếu bạn được mọi người TienCu.com và nhận được thư mời của Vietnamist.com thì có thể được cấp ngay các tên miền mà không cần chờ đợi do sự giới hạn tại Limit.Vietnamist.com.  

Bạn có mất phí khi tham gia vào Vietnamist.com không?

Chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào của thành viên mà sẽ hoàn toàn dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện của những thành viên ưu tú đã thành đạt thông qua DonationCV.com. Nếu chúng tôi có giúp được gì cho bạn thì hãy ủng hộ chúng tôi một khoản tiền tùy tâm để duy trì vĩnh viễn các tên miền đã cấp cho bạn tại cupVN.com

Mọi khoản tiền ủng hộ của bạn thông qua DonationCV.com sẽ luôn được đăng công khai và lưu trữ vĩnh viễn trên trang Hồ sơ tài trợ của bạn YourCVname.donationCV.com

Danh sách các dự án lõi trong 'phiên bản cũ'

Ghi chú: tên gọi trong danh sách này là tên nguyên thủy của các dự án trong 'phiên bản cũ' trước khi trở thành một thành viên lõi của Vietnamist.com, không phải là tên hiện tại (phiên bản mới).

Nếu bạn là một thành viên trong 'phiên bản cũ' của chúng tôi thì hãy đăng ký vào Vietnamist.com để có được các thẻ thành viên trong 'phiên bản mới' của chúng tôi đó là các tên miền danh hiệu tại cupVN.com

A. CÁC BAN CỦA VIETNAMIST.COM

B. CỘNG ĐỒNG NHỮNG NGƯỜI GỐC VIỆT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CÁC CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO

CÁC CỘNG ĐỒNG PHỔ BIẾN

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA

CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

CÁC CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

C. CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRỌNG YẾU

D. CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CÁC TỔ CHỨC LỚN

G. CỘNG ĐỒNG CỰU THÀNH VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG ĐỒNG CỰU THÀNH VIÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC LỚN