Limit

Các giới hạn của Vietnamist.com

Link: Limit.Vietnamist.com

Vì sao chúng tôi bị giới hạn số lượng website có thể tạo mỗi tuần?

Bởi vì chúng tôi chỉ sử dụng nền tảng Google sites để tạo website cho các tên miền mà chúng tôi cấp phát. Trong khi Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ một số lượng hữu hạn tên miền phụ cho một miền chính (vui lòng xem phần "Respond to an error message" trong trang này). Vì vậy mỗi tuần chúng tôi bị giới hạn số lượng website có thể tạo cho các tên miền theo chính sách đó của Google sites. 

Vì thế, chúng tôi sẽ ưu tiên tạo website trước cho những người đăng ký sớm nhất, thể hiện thành tích xuất sắc nhất, được nhiều người TienCu.com nhất, và được nhiều người uy tín bình chọn nhất trên YourCVname.voteCV.com.  

Vì sao chúng tôi chỉ sử dụng nền tảng Google sites và không cho thành viên tạo website trên server riêng?

Để bảo vệ uy tín chung của những người Việt ưu tú được cấp tên miền của Vietnamist.com, chúng tôi cần có một cách ngăn chặn những thành viên xấu lạm dụng tên miền của Vietnamist.com để tạo các website lừa đảo

Do đó, chúng tôi không cho phép thành viên dùng tên miền của Vietnamist.com để t tạo website trên server riêng mà chúng tôi chỉ dùng nền tảng Google sites để tạo website và chuyển quyền sở hữu website này cho tài khoản Gmail của thành viên. Nền tảng Google sites không cho phép thành viên tạo mã độc, không có tính năng thương mại điện tử, không có tính năng thanh toán, và không thể đánh cắp thông tin của người dùng, mà chỉ có thể tùy chỉnh thiết kế giao diện. Nếu bạn cố gắng lạm dụng Google sites sẽ bị người dùng báo cáo Google sites bằng một nút nhỏ luôn hiển thị ở góc dưới bên trái website và Google sẽ vừa khóa website vừa khóa tài khoản Gmail chủ sở hữu website. Đó là cách chúng tôi ngăn chặn kẻ xấu dùng tên miền của Vietnamist.com để gây mất uy tín của các thành viên khác. 

Mỗi website được trỏ tối đa 5 tên miền

Khi bạn được cấp tên miền của Vietnamist.com, bạn có quyền tùy chọn tạo website mới hoặc trỏ thêm lên một trang Google sites bất kỳ mà bạn đang có với điều kiện website đó đang được trỏ dưới 5 tên miền bởi vì mỗi trang Google sites chỉ cho phép trỏ tối đa 5 tên miền đồng thời. 

Mỗi người được cấp tối đa bao nhiêu tên miền của Vietnamist.com?

Hiện tại chúng tôi không có giới hạn cho số tên miền tối đa mà một thành viên được cấp bởi Vietnamist.com.